”IT Projelerinde Yapılan Hatalar ve İşortağı Seçme Kriterleri” Etkinliğimizin Ardından

”IT Projelerinde Yapılan Hatalar ve İşortağı Seçme Kriterleri” Etkinliğimizin Ardından

IT PROJELERİNDE YAPILAN HATALAR VE İŞORTAĞI SEÇME KRİTERLERİ ETKİNLİĞİMİZİN ARDINDAN

 

Şubat 2017’ de Microsoft İstanbul Ofisinde gerçekleştirilen ve OMERD’ in İngiltere uzantılı firması MAWENS’in CEO’su Barış Kanlıca ’nın düzenlediği ‘’IT Projelerinde yapılan Hatalar ve Partner Seçme Kriterleri’’ konulu etkinliğimizi, yoğun bir katılımla ve başarıyla gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yaklaşık doksan kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, sektörün tecrübeli isimleri, yer aldıkları projelerdeki deneyimlerini paylaştı.

KatılımcılarEtkinliğin ilk bölümünde, moderatör Mustafa Kara ve katılımcılar; Nihal Battallar, İbrahim Durak, Mustafa Ozan, Serkan Esen ve Emre Aydın, yer aldıkları projelerde ön hazırlık süreçleri, karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları, projenin tamamlanmasına kadar olan süreçte deneyimlerini samimi bir şekilde aktardılar.

Bu bölümde katılımcıların ortak fikri, başarılı projeye giden yolda en önemli sürecin ‘’ön hazırlık süreci’’ olduğu yönünde. Bu süreç doğru işlendiğinde ve hazırlanan plana uyulduğu takdirde bir projenin başarısız olabilme şansı çok az. Sektördeki rekabet, kullanılan metodoloji gibi başlıkların, IT Projelerine olan etkilerinden de bahseden katılımcılardan İbrahim Durak konuyu şu şekilde özetliyor:

-Şu an devam eden, yüz ellinin üstünde aktif projemiz var. Bugünün teknolojisi ve bugünün rekabet ortamında bu bir metot işi aslında. İlk işe başladığımda durum böyle değildi. Profesyonel olarak yazılım sektörüne ilk işe başladığım şirket, ETA adında, muhasebe programları geliştiren bir firmaydı. Sadece iki kişilik bir ekipten oluşuyordu. Şimdi ise her bir proje aldığımızda bu proje ekibinin temel taşlarının yerinde olup olmadığını, kullanılan metodolojinin doğru olup olmadığını, teknik ekibin doğru hamlelerde bulunup bulunmadığını kalabalık ekiplerle tek tek incelediğimiz bir süreci yaşıyoruz. Analizlerimizde proje sponsorlarımızın onayından geçmeden bir projeye başlamıyoruz.

-Rekabet artık bir ya da iki kişinin teknoloji geliştirdiği bir ortam değil, dünyanın herhangi bir noktasında teknoloji geliştiren bir şirket artık sizin rakibiniz. Bundan dolayı artık olayı çok farklı ele almak ve değerlendirmek gerekiyor. Bu işin artık olmazsa olmazları var ve bunları kusursuz yapamadığınız takdirde bir dahi olmanız gerekir ki başarılı olabilesiniz. Ya dahi olup çok özel bir şey tasarlayıp bunu sunacaksınız; ya da bu işi çok iyi yapan bir proje ekibine sahip olacaksınız. Aksi takdirde rekabet edebilmek çok mümkün değil.

        IT ProjeleriUYGUN METADOLOJİ

Katılımcılara göre projelerde uygun metodolojinin kullanılması, altı çizilmesi gereken bir diğer konu. Her projeye uygun metodoloji kullanmak ve gerekirse bu metodolojiyi üretmek sürecin olmazsa olmazlarından.  Sektörün ‘’pazarlama’’ tarafında yüzlerce proje imza atan Serkan Esen şöyle özetliyor:

-Kendini kanıtlamış, endüstri standartlarında bir metodoloji kullanmak şart artık. En az üç aylık ya da daha uzun süreli bir proje üretiyorsanız ve başarılı olmak istiyorsanız birinci adım bu. Çok kısa bir örnek vereyim; böyle bir metodoloji kullanınca, önceden hesap edemediğiniz birçok şeyi görebiliyorsunuz. Örneğin, risk tanımı çoğu projede yapılmaz fakat yapılması çok önemlidir. Bir projede, risk tanımı olarak; ‘’askere gidecek bir kişiyi’’ tanımladığımızı hatırlıyorum. Anahtar kullanıcılardan birinin bir ‘’tecil’’ problemi vardı ve risk tanımına, ‘’eğer askere giderse proje iki ay gecikebilir’’ diye bir tanımlama yaptık. (Moderatör Mustafa Kara araya giriyor: bedelli askerlik için aranızda para topladınız mı? gülüşmeler) Metodolojiyi belirleyen etmenler arasında bu türden durumlar da yer alabiliyor.

Etkinliğin ilk bölümünde üstünde durulan noktalar genel olarak bu şekilde. Gayet samimi bir atmosferin hâkim olduğu söyleşi, bütün katılımcıların birbirinden ilginç anıları ve tecrübeleriyle birlikte hafta sonunda dahil olduğunuz keyifli bir sohbet haline dönüştü.  Bütün konuşmacılara tekrar teşekkür ederiz. Etkinliğin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Serkan esen

PARTNER SEÇME KRİTERLERİ

Programın ikinci bölümünde ise MAWENS CEO’su Barış Kanlıca ve OMERD Business Solutions Pazarlama Müdürü Serkan Esen’in ‘’partner seçme kriterleri’’ adlı sunumu gerçekleştirildi. Serkan Esen, işin pazarlama tarafında dikkat edilmesi gereken noktaların üstünde dururken, iş ortağı açısından dikkat edilmesi gereken unsurları eğlenceli bir biçimde anlattı.

Esen’e göre kriterin en önemli noktasını ‘’iletişim’’ oluşturuyor. Doğru iletişim kurmanın önemi üzerinde dikkatle duran Esen, sürecin doğru işlenmesini iletişim bazında bir takım temellere oturttuyor.

Barış KanlıcaBarış Kanlıca ise MBA yaptığı sırada, ‘’research methadology’’ dersi için tasarladığı PARTNERSHIP ECOSYSTEM IN SOFTWARE DEVELOPMENT– Microsoft Case Study adlı ödevinde kaleme aldığı sorulardan yola çıkarak Partner seçimine yeni bir bakış açısı getirmeye çalışıyor. Sorulardan bazıları şu şekilde;

  • Seçilecek olan ortağın teknik yeterliliğini ve bilgisini ölçmek için genel bir yol var mıdır?
  • Seçilecek ortağın sizinle aynı alanda proje deneyiminin olmasının seçiminize etkisi nedir?
  • Seçilecek ortağın geçmişinde başarılı ve başarısız proje deneyimlerinin etkisi nedir?
  • Partner, sektör standarttı haline gelmiş proje yönetim metodolojilerine sahip ya da uygulamakta mıdır?
  • Partner ne kadar uzun süredir sektörde faaliyet göstermektedir?
  • Partner çalışanlarının sertifikalı uzmanlar olması ile yerel/uluslararası tecrübelerinin olması arasındaki denge nedir?

 

Dünyada gelişen teknoloji ile birlikte, şu an ‘’yazılım sektörü’’ içinde birçok etmeni, iş kolunu, yardımcı ara sektörleri barındıran, milyonlarca kişinin yer aldığı dev bir oluşum haline gelmiş bulunmaktadır. Sektörün Türkiye’de geçirdiği süreç de son yıllarda etkisini hızla arttırmakta ve tüm alanları hızla etkisi altına almaktadır. Tüm bu süreçler ele alındığında ‘’bilgi aktarımının ve bilgi paylaşımının’’ önemi üst boyutlarda kendini göstermektedir.

Yapılan tüm bu etkinlikler ve bu olgunun karşılanması adına yapılan çalışmalar, sektörün gelişmesi, ilerlemesi için çok önemli yer teşkil etmektedir. Etkinliğe katılımda bulunan tüm katılımcılara ve sponsorlarımız MAWENS, OMERD, MİCROSOFT, MSHOWTO’ ya teşekkür ederiz.

 

 

Share this post