OMSAN


Project Description

Dünyanın, tanınmış ‘’lojistik hizmetleri’’ markalarından biri olan OMSAN LOJİSTİK ile sürdürdüğümüz iş ortaklığının temelleri 2011 yılında atıldı. Microsoft Dynamics CRM 4.0 versiyonuyla başladığımız CRM yolculuğumuz, gerçekleştirdiğimiz upgradeler ile bugün ki Microsoft Dynamics 6.0 versiyonuna dönüştürüldü.

OMSAN Lojistik’in müşteri ilişkileri departmanı içerisinde; fırsat yönetimi, tahsilat entegrasyonu gibi işlemler Microsoft Dynamics CRM çatısı altında birleştirildi. Oluşturulan sistem şirketin, müşterilerden ve dış dünyadan gelen her türlü soru, problem, şikâyet, öneri vb. gibi isteklerin kayıt altına alınıp, iş süreçleri ile ilgili birimlere yönlendirilip takibini sağlamak gibi faaliyetleri kapsamaktadır.

Fırsat Yönetimleri başlığı altındaysa, şirkete gelen iş taleplerinin değerlendirilip teklifle geri dönüşünün sağlandığı online bir sisteme geçildi. Yaptığımız bu işlemlerle birlikte departman içinde yönetilen iş sistemlerinin, yönetim, bakım, süreklilik, yedek, yaşatma vb. tüm maliyetlerinden tasarruf edip; bulut bilişimin her cihazdan her an erişilebilir, %99,9 kesintisiz çalışma garantili bir sistem haline getirildi.

Tabi ki bu süreç henüz sonuçlanmadı. CRM uzun bir yolculuk. Dünyada başarılı CRM projelerinin başarıya ulaşma oranı yüzde otuz dolaylarında. Başlı başına bu istatistik bile CRM projelerinin zorluğunu gözler önüne sermekte. Böyle bir ortamda planlama safhasına iyi hazırlanmak, iz süreçlerini iyi analiz edebilmek ve iç dirençlere karşı alınacak önlemleri azaltacak planlar yapmak, proje süreçlerinde başarıya giden yolun olmazsa olmazlarından.

CRM projeleri kurumsal firmaların ana işleyiş süreçlerinde bir devrim niteliğindedir. Küreselleşen dünya ve teknolojinin gelişimi, sadece günlük hayatı ve bireyleri değiştirmekle kalmamış; pazarlama alanında başvurulan ve alışılagelmiş yöntemleri de kökten değiştirmiştir. Biz OMERD olarak Microsoft ile birlikte, bu değişimi sizler için kolaylaştırma yolunda mücadele veriyor ve sunduğumuz iş çözümleriyle şirketleri başarıya ulaştırıyoruz.

OMSAN Lojistik ile 2017 de resmiyet kazanan bu iş ortaklığımız, günümüzde de devam etmekte.  CRM sürekli yaşayan, gelişen ve yeni deneyimlere, yeni ihtiyaçlara cevap verebilen dinamik bir yazılım. Biz de OMERD Business Solutions olarak, %98 başarılı proje oranımızla, bu dinamizmin uzmanlığını sizlerle paylaşmaya hazırız.